کنکور سراسری به عنوان یکی از آزمون های بزرگ هم به لحاظ تاثیری که روی آینده تحصیلی دانش آموزان خواهد داشت و هم به لحاظ جامعه آماری شرکت کننده در این آزمون ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . انتخاب رشته کنکور سراسری نیز به عنوان آخر گام و مهمترین گام برای ورود به دانشگاه ، حساسیت های خاص خود را به همراه دارد . یکی از پرسش هایی که هنگام انتخاب رشته مطرح است ، گزینش بومی یا همان بومی گزینی میباشد . در این مقاله سعی کرده ایم تا اطلاعات درخور نیاز شما درباره بحث بومی گزینی در دوره ها و رشته های مختلف در انتخاب رشته 96 را در اختیارتان قرار دهیم . ضمناً شما میتوانید برای آشنایی با قسمت های مختلف کارنامه کنکور سراسری و تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته، مقالات توضیحات کارنامه کنکور سراسری و تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور سراسری را مطالعه نمایید .


 استان بومی هر داوطلب داخل کارنامه وی مشخص شده است 


دسته بندی رشته های تحصیلی از نظر بومی گزینی

مشکلات اقامتی و معیشتی نظیر تامین خوابگاه برای دانشجویان ، مشکلات رفت و آمدی و افت تحصیلی ناشی از دوری از خانواده ، سبب شد تا سازمان سنجش آموزش کشور برای برخی از رشته محل ها به گزینش بومی روی آورد . بومی گزینی امکان قبولی در رشته های بومی برای داوطلبان هر ناحیه با توجه به امکانات در نظر گرفته شده برای آن ناحیه ، را بیشتر خواهد کرد . همانطور که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری مشاهده کرده اید ، هر کد رشته محل در کنکور سراسری دارای ظرفیتی میباشد که توزیع ظرفیت در آزمون سراسری ، به جز رشته هایی که بصورت خاص از داوطلبان برخی از استان ها و یا شهرستان ها پذیرش مینمایند ، مابقی ظرفیت رشته محل ها تحت تاثیر سهمیه ها و بومی گزینی میباشد . یعنی برای هر کد رشته محل ، ظرفیتی برای سهمیه های مختلف در نظر گرفته میشود و داوطلبان واجد شرایط در آن رشته ها پذیرش میشوند .
گزینش بومی در رشته های تحصیلی مختلف بصورت استانی ، ناحیه ای ، قطبی و یا گزینش کشوری ( بدون بومی گزینی ) می باشد . اما کدام رشته ها در کدام دسته بندی قرار میگیرند ؟
رشته هایی که در اکثر دانشگاه های کشور موجود هستند و از نظر کاربردی به متخصصین بومی نیازمندند ، گزینش در آنها بصورت بومی استانیخواهد بود .
رشته هایی که در دانشگاه یک از استان چند استانی که در مجاورت هم قرار دارند موجود باشد ، گزینش در آن رشته بصورت بومی ناحیه ای خواهد بود . ( چند استان مجاور یک ناحیه بومی را تشکیل میدهند . )
اگر رشته ای در دانشگاه های یک ناحیه از چند ناحیه همجوار وجود داشته باشد ، پذیرش در آن رشته بصورت بومی قطبی خواهد بود . ( چند ناحیه مجاور هم تشکیل یک قطب بومی میدهند . )
گزینش بصورت کشوری برای رشته هایی میباشد که آن رشته در استانهایی که به عنوان یک قطب تلقی میشوند نیز موجود نمیباشد و تنها در برخی از دانشگاه ها موسسات آموزش عالی ارائه میگردد .

جدول دسته بندی نواحی بومی کشور
نواحی بومی استان های تابعه
ناحیه یک البرز ، تهران ، زنجان ، سمنان ، قزوین ، قم و مرکزی
ناحیه دو آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل 
ناحیه سه  اصفهان ، چهارمحال بختیاری و یزد
ناحیه چهار سیستان و بلوچستان و کرمان
ناحیه پنج بوشهر ، فارس ، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان
ناحیه شش کردستان ، کرمانشاه و همدان
ناحیه هفت ایلام ، خوزستان و لرستان
ناحیه هشت خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی
ناحیه نه  گلستان ، گیلان و مازندران

 

جدول دسته بندی قطب های بومی کشور 
قطب های بومی استان های تابعه
قطب یک البرز ، تهران ، زنجان ، سمنان ، قزوین ، قم ، مرکزی ، گلستان ، گیلان و مازندران
قطب دو خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان و کرمان 
قطب سه آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، کردستان ، کرمانشاه و همدان
قطب چهار اصفهان ، چهارمحال بختیاری ، یزد ، ایلام ، خوزستان و لرستان
قطب پنج بوشهر ، فارس ، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان

برای آگاهی از اینکه هر رشته تحصیلی در کدام دسته بندی بومی استانی ، ناحیه ای ، قطبی و یا کشوری قرار گرفته است ، میتوانید به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 مراجعه نمایید . حال این سوال مطرح میشود که هر داوطلب در کدام منطقه بومی محسوب میشود ؟
ملاکی که برای تعیین استان بومی داوطلبان میباشد بدین شرح است که اگر داوطلبی در یک استان مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه ( دبیرستان و یا هنرستان ) در دوره نظام قدیم و یا مدرک پیش دانشگاهی و دوسال قبل یعنی سوم و دوم دبیرستان در دوره نظام جدید ، را اخذ  کرده باشد ، داوطلب بومی آن استان شناخته خواهد شد . چنانچه محل اخذ مدرک سه سال آخر داوطلبی در یک استان نباشد ، استان محل تولد داوطلب به عنوان استان بومی وی در نظر گرفته خواهد شد .

 نحوه بومی گزینی در دوره های مختلف ( روزانه ، شبانه ، غیر انتفاعی ، مجازی ، پیام نور و پردیس خودگردان )

گزینش در دوره های روزانه به دلیل ویژگی های آموزشی و امکانات بهتر نسبت به سایر دوره های آموزشی ، بصورت استانی یا ناحیه ای یا قطبی و  یا کشوری است که برای هر رشته تحصیلی در هر گروه آزمایشی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری مشخص شده است . پذیرش در دوره های نوبت دوم ( شبانه ) و نیمه حضوری گزینش بومی استانی و در دوره های غیر دولتی و غیر انتفاعی گزینش بومی ناحیه ای انجام میگیرد . در دوره های مجازی و پردیس خودگردان نیز گزینش بصورت کشوری میباشد و بومی گزینی صورت نمیگیرد . در دوره های پیام نور برای 700% ظرفیت رشته ها در واحد های هر شهرستان از داوطلبان بومی و 300 % ظرفیت پذیرش به داوطلبان شهرستان های تحت پوشش آن مرکز آموزشی تعلق خواهد گرفت .
ظرفیت پذیرش در هر کد رشته محل پس از کسر سهمیه 25 درصدی ایثارگران و جانبازان ، با توجه به نوع گزینش در دوره های مختلف بصورت زیر میباشد :
گزینش در رشته های کشوری : در رشته هایی که پذیرش در آنها بصورت کشوری میباشد ، ظرفیت هر کد رشته محل به نسبت هر یک از متقاضیان شرکت کننده در سهمیه مناطق و سهمیه خانواده شهدا به تعداد کل شرکت کنندگان هر گروه آزمایشی تعیین میشود . برای درک بهتر این موضوع فرض کنید در کد رشته محلی در یک دانشگاه ظرفیت پذیرش 100 نفر باشد . با کسر سهمیه 25 درصدی ایثارگران باقی مانده ظرفیت  75 نفر خواهد بود . حال فرض کنید شرکت کنندگان منطقه یک از این گروه آزمایشی 40 درصد از کل افراد شرکت کننده در این گروه آزمایشی را تشکیل میدهند . بنابراین از 75 نفر باقی مانده 30 نفر از ظرفیت پذیرش در این رشته محل مختص به داوطلبان منطقه یک از این گروه آزمایشی میباشد و مابقی ظرفیت یعنی 45 نفر باقی مانده با توجه به سهمیه مناطق دیگر طبق همین روال بین شرکت کنندگان مناطق دیگر تقسیم خواهد شد .
گزینش در رشته بومی ( استانی ، ناحیه ای ، قطبی ) : در رشته محل هایی که گزینش در آنها بصورت بومی میباشد ، پس از کسر سهمیه 25 درصدی ایثارگران و جانبازان ، 20 % از ظرفیت باقی مانده به داوطلبان آزاد ( غیر بومی ) و مابقی به نسبت تعداد شرکت کنندگان هر یک ازسهمیه های مناطق و خانواده شهدا در بوم مربوطه به تعداد کل شرکت کنندگان آن بوم از گروه آزمایشی اختصاص می یابد .

 

 در اغلب رشته های تحصیلی نیمه متمرکز ( روزانه ) بومی گزینی صورت نمیگیرد 


تاثیر بومی گزینی در انتخاب رشته کنکور سراسری

سه عامل تعیین کننده در گزینش هر داوطلب در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 عبارتند از : نمره کسب شده توسط داوطلب در هر یک از زیر گروه ها ( برای رشته محل هایی که پذیرش از طریق آزمون دارند ) و یا معدل کتبی ( برای رشته هایی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است )  ، استان بومی و سهمیه داوطلب . آنچه واضح است بومی گزینی تاثیر بسزایی در کاهش مشکلات اقتصادی و زندگی دانشجویان در شهری دیگر و کاهش مهاجرت های شهری خواهد داشت و داوطلبانی که با آگاهی از شرایط شرکت در کنکور سراسری 96 و میزان و نحوه تاثیر سهمیه ها و بومی گزینی در انتخاب رشته کنکور سراسری شرکت میکنند ، انتخاب آگاهانه تر و با شانس قبولی بیشتر ی خواهند داشت . همچنین متقاضیان انتخاب رشته کنکور سراسری 96 و انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 میتوانند به راهنمای انتخاب رشته تجربی ، راهنمای انتخاب رشته ریاضی ، راهنمای انتخاب رشته انسانی ، راهنمای انتخاب رشته هنر ، راهنمای انتخاب رشته زبان مراجعه نمایند تا اطلاعات دقیق تر پیرامون انتخاب رشته کنکور سراسری و انتخاب رشته دانشگاه آزاد در هر گروه آزمایشی کسب کنند . ضمناً نرم افزار انتخاب رشته مجازیهیوا نیز میتواند اطلاعات رتبه و کارنامه رشته های مختلف را در اختیارتان قرار دهد . شما میتوانید برای مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسریبا مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس حاصل نمایید تا کارشناسان این مرکز با مشاوره تحصیلی تلفنی شما را برای کسب موفقیت در انتخاب رشته کنکور سراسری یاری نمایند .


منبع : تاثیر بومی گزینی در انتخاب رشته کنکور سراسری

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , آدرس مدارس شاهد , ثبت نام مدارس شاهد , ثبت نام آزمون تیزهوشان , ثبت نام آزمون نمونه دولتی , قبولی در آزمون تیزهوشان , برنامه ریزی برای تیزهوشان , انتخاب رشته دبیرستان , راهنمای انتخاب رشته نهم , برنامه ریزی کنکور 96 , برنامه ریزی کنکور تجربی 96 , ثبت نام کنکور سراسری 96 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 96 , بهترین منابع کنکور تجربی 96 , کنکور سراسری تجربی 96 , مشاوره تحصیلی کنکور , انتخاب رشته , انتخاب رشته کنکور سراسری , نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری , نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری , سوالات مصاحبه استخدامی , ثبت نام بدون کنکور پزشکی , تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دانشگاه آزاد , نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد , سهمیه بسیج در دانشگاه آزاد , سهمیه بومی گزینی در دانشگاه آزاد  , تراز مهم تر است یا رتبه , تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته دانشگاه آزاد , ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد , ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد , لیست رشته های دانشگاه ازاد , تفاوت تمام وقت و پاره وقت , تفاوت با کنکور و بدون کنکور دانشگاه آزاد , انتقالی در دانشگاه آزاد , ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی , کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی , اعتبار مدرک دانشگاه علمی کاربردی , لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی , زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی , شهریه دانشگاه علمی کاربردی , شهریه پردیس های خودگردانانتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد , انتخاب رشته کارشناسی ارشد , برنامه ریزی برای کنکور ارشد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد , ثبت نام بدون کنکورکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , ازمون لیسانس به پزشکی , لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , روش مطالعه صحیح برای کنکور , برنامه ریزی درسی برای کنکور , شیمی دارویی , کارشناسی ارشد بدون کنکور , تحصیل در اتریش , تحصیل پزشکی در ترکیه , آزمون yos ( یوس ) , تحصیل پزشکی در فرانسه , تحصیل پزشکی در آلمان , تحصیل پزشکی در امریکا , تحصیل پزشکی در کانادا , هزینه های تحصیل در امریکا , کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور , ثبت نام آزمون وکالت  , کنکور سراسری ریاضی 96 , برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 , بهترین منابع کنکور ریاضی 96  , روش صحیح تست زدن در کنکور , روش صحیح مطالعه برای دانش آموزان , کنکور هنر 96 , آزمون تیزهوشان ششم به هفتم , آزمون تیزهوشان نهم به دهم , تحصیل پزشکی در آلمان , تحصیل پزشکی در انگلیس   ,تحصیل مجدد در رشته پزشکی ، دندانپزشکی یا داروسازی و رشته های پیراپزشکی ,  شرایط انصراف از تحصیل دانشجویان دانشگاه روزانه و شرکت مجدد در کنکور , آیا برای تحصیل مجدد در رشته پزشکی دانشگاه دولتی باید شهریه پرداخت کرد , تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , انتخاب رشته کنکور سراسری96 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , میزان و نحوه تاثیر معدل در کنکور 96 , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 , انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 , برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 96 , انتخاب رشته دکتری سراسری 96 , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 , مصاحبه دکتری سراسری 96 , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , رتبه قبولی در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 , تحصیل در آلمان , شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 96-97 , ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان96-97 , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در بلاروس , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کانادا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در ایتالیا , تحصیل در بلژیک , انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , برنامه ریزی کنکور در ایام تعطیلات عید نوروز , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در ژاپن , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسلواکی , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دولتی روزانه کنکور 95-96  , تحصیل در هند , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی پرستاری دولتی روزانه در کنکور 95-96 , تحصیل در چین , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در هندوستان  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , ثبت نام دانشگاه آزاد 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه در کنکور 95-96  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه در کنکور 95-96 , بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی ششم ابتدایی , هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دولتی روزانه کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته کاردرمانی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق روزانه کنکور 95 - 96 , تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بهمن 95 , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن 95 , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد بهمن 95 , انگیزه نامه ( SOP ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دولتی روزانه کنکور 95 - 96  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , آزمون تافل ( TOEFL ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دولتی روزانه کنکور 95 96 , نرم افزار تبدیل تراز و رتبه و تخمین رتبه بر اساس تراز , اعلام نتایج آزمون وکالت 95 , آزمون آیلتس ( IELTS ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , آزمون GMAT ( جی مت ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , آزمون SAT , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 , آزمون  MSRT , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 , ثبت نام دانشگاه آزاد 96 , آزمون TOLIMO , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 96 , آزمون MHLE , آزمون MCAT , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی , دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی , تفاوت رزومه و cv , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی بلژیک , ثبت نام نمونه دولتی 96 , ثبت نام نمونه دولتی ششم ابتدایی 96 , ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم 96 , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مجارستان , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نیوزلند , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در لهستان , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در استرالیا , تحصیل در یونان , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در چک , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسپانیا , ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز 96 - 97 , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , تحصیل پزشکی و داروسازی در قبرس , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کره جنوبی , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نروژ , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم , نرم افزار تخمین رتبه قبولی مدارس تیزهوشان , سوالات تیزهوشان ششم ابتدایی و نهم 95 , مشاوره قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مامایی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته کاردرمانی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در سوئد , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada , اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , جدول همترازی نقل و انتقالات دانشگاه آزاد , توضیحات کارنامه کنکور سراسری 96 , تاثیر سهمیه مناطق و ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 , شهریه کارشناسی ارشد شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , راهنمای انتخاب رشته تجربی , تاثیر بومی گزینی در انتخاب رشته کنکور سراسری