بعد از اینکه در مقاله راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 کلیات انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را توضیح دادیم و با نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 وضعیت شما را نسبت به سایر رقبا سنجیدیم حال وقت آن است که در تکمیل ظرفیت تجربی به این سوال پاسخ دهیم که در تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95 تراز و رتبه قبولی چقدر است و این تراز نسبت به انتخاب رشته اصلی دانشگاه آزاد چقدر افت می کند. در این مقاله سعی کرده ایم با استفاده از تجربیاتمان تراز قبولی بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد را برای داوطلبان کنکور 95 تخمین بزنیم. همچنین از آنجایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95 معیار بهتری نسبت به رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95 است سعی کرده ایم تنها از تراز برای این مقایسه استفاده کنیم.


 تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی ؛ بر اساس تراز آخرین نفر قبولی ۹۵ 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد بر اساس الگوی خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه

در زیر می توانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95 که با توجه به تراز قبولی پزشکی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 و تجربه ای که از افت تراز در سال های پیش داشته ایم در سه الگوی بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه مشاهده کنید. نکته مهم این است که قرار نیست حتما در واقعیت هم دقیقا رنج تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95 به این شکل باشد و این اعداد صرفا شما را برای انتخاب رشته ای بهتر راهنمایی می کند.

 

رشته محل

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

پزشکی - دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران

9780

الی

9855

9731

الی

9779

9655

الی

9730

پزشکی - دکتری عمومی / واحد تبریز

9729

الی

9804

9680

الی

9728

9604

الی

9679

پزشکی - دکتری عمومی / واحد ساری

9711

الی

9786

9662

الی

9710

9586

الی

9661

پزشکی - دکتری عمومی / واحد مشهد

9677

الی

9752

9628

الی

9676

9552

الی

9627

پزشکی - دکتری عمومی / واحد نجف آباد

9638

الی

9713

9589

الی

9637

9513

الی

9588

پزشکی - دکتری عمومی / واحد اردبیل

9601

الی

9676

9552

الی

9600

9476

الی

9551

پزشکی - دکتری عمومی / واحد یزد

9578

الی

9653

9529

الی

9577

9453

الی

9528

پزشکی - دکتری عمومی / واحد قم

9568

الی

9643

9519

الی

9567

9443

الی

9518

پزشکی - دکتری عمومی / واحد شاهرود

9564

الی

9639

9515

الی

9563

9439

الی

9514

پزشکی - دکتری عمومی / واحد کرمان

9539

الی

9614

9490

الی

9538

9414

الی

9489

پزشکی - دکتری عمومی / واحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

9493

الی

9568

9444

الی

9492

9368

الی

9443

پزشکی - دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

9489

الی

9564

9440

الی

9488

9364

الی

9439

پزشکی - دکتری عمومی / واحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

9477

الی

9552

9428

الی

9476

9352

الی

9427

پزشکی - دکتری عمومی / واحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان

9454

الی

9529

9405

الی

9453

9329

الی

9404

پزشکی - دکتری عمومی / واحد ساری-ظرفیت مازاد خودگردان

9453

الی

9528

9404

الی

9452

9328

الی

9403

پزشکی - دکتری عمومی / واحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

9451

الی

9526

9402

الی

9450

9326

الی

9401

پزشکی - دکتری عمومی / واحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان

9450

الی

9525

9401

الی

9449

9325

الی

9400

پزشکی - دکتری عمومی / واحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان

9443

الی

9518

9394

الی

9442

9318

الی

9393

پزشکی - دکتری عمومی / واحد شاهرود-ظرفیت مازاد خودگردان

9422

الی

9497

9373

الی

9421

9297

الی

9372

پزشکی - دکتری عمومی / واحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان

9401

الی

9476

9352

الی

9400

9276

الی

9351

پزشکی - دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران-پردیس خودگردان کیش

9235

الی

9310

9186

الی

9234

9110

الی

9185

 

 منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95


هیوا ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره تلفنی ، مشاوره تحصیلی تلفنی ، آدرس مدارس شاهد ، ثبت نام مدارس شاهد ، ثبت نام آزمون تیزهوشان ، ثبت نام آزمون نمونه دولتی ، قبولی در آزمون تیزهوشان ، برنامه ریزی برای تیزهوشان ، انتخاب رشته دبیرستان ، راهنمای انتخاب رشته نهم ، برنامه ریزی کنکور , مشاوره تحصیلی کنکور ، انتخاب رشته , انتخاب رشته کنکور سراسری ، نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری ، نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری ، سوالات مصاحبه استخدامی ، ثبت نام بدون کنکور پزشکی ، تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، سهمیه بسیج در دانشگاه آزاد ، سهمیه بومی گزینی در دانشگاه آزاد  ، تراز مهم تر است یا رتبه ، تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد مهر 95 ، ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد ، لیست رشته های دانشگاه ازاد ، تفاوت تمام وقت و پاره وقت ، تفاوت با کنکور و بدون کنکور دانشگاه آزاد ، انتقالی در دانشگاه آزاد ، ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی ، اعتبار مدرک دانشگاه علمی کاربردی ، لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی ، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی ، زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ، شهریه دانشگاه علمی کاربردی ، شهریه پردیس های خودگردان ،  انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، برنامه ریزی برای کنکور ارشد ، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد , ثبت نام بدون کنکورکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ، لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , ازمون لیسانس به پزشکی ، لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، راهنمای نگارش پایان نامه ، اجزای مقاله ، انواع مقالات علمی ، مقاله چیست ، ایلتس ، تافل ، آزمون Gmat ، روش مطالعه صحیح برای کنکور ، برنامه ریزی درسی برای کنکور ، شیمی دارویی ، کارشناسی ارشد بدون کنکور ، تحصیل در اتریش ، تحصیل پزشکی در ترکیه ، تحصیل پزشکی در فرانسه ، تحصیل پزشکی در آلمان ، تحصیل پزشکی در امریکا ، تحصیل پزشکی در کانادا ، هزینه های تحصیل در امریکا ، کمک هزینه های تحصیلی در امریکا ، تحصیل در خارج از کشور