بینایی سنجی به عنوان یکی از رشته های زیر گروه تجربی طرفداران خود را در کنکور تجربی 96 دارد . برای کسب رتبه قبولی این رشته در کنکور سراسری 96 میبایست برنامه ریزی کنکور 96 را به گونه ای انجام دهید  که علاوه بر اینکه به تسلط کافی به همه دروس برسید در دروسی مانند فیزیک و ریاضی و زیست شناسی تسلط بیشتری داشته باشید زیرا جزو دروس لازم برای ادامه تحصیل در این رشته محسوب میشوند . این مقاله برای آنکه نگرش کلی نسبت به آمار قبولی های انتخاب رشته 96 داشته باشید حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته بینایی سنجی در کنکور 95 – 96 طبق آمار انتخاب رشته 95 در اختیارتان قرار خواهد داد . نرم افزار انتخاب رشته هیوا نیز اطلاعات رتبه و کارنامه سایر رشته ها را در اختیاران قرار میدهد .


 میانگین 45 درصد عمومی = قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) 


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95  96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

62%

عربی

62%

دین و زندگی

67%

زبان انگلیسی

31%

زمین شناسی

0%

ریاضی

39%

زیست شناسی

56%

فیزیک

34%

شیمی

41%

رتبه در منطقه 1

3176

رتبه کشوری

10138

شهر محل سکونت

مشهد

رشته محل قبولی پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

بینایی سنجی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) زاهدان


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95  96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

52%

54%

59%

           59%   

70%

عربی

48%

40%

64%

75%

92%

دین و زندگی

76%

55%

86%

42%

46%

زبان انگلیسی

51%

39%

40%

83%

71%

زمین شناسی

0%

0%

0%

2-%

0%

ریاضی

30%

44%

43%

40%

46%

زیست شناسی

66%

65%

49%

52%

51%

فیزیک

25%

23%

50%

28%

46%

شیمی

33%

39%

28%

48%

25%

رتبه در منطقه 2

5096

5090

5014

4775

4704

رتبه کشوری

10716

10701

10547

10046

9899

شهر محل سکونت

همدان

اهواز

آباده

قوچان

نمین

رشته محل قبولیپردیس خودگردان

 ( بین الملل )

بینایی سنجیپردیس خودگردان

 ( بین الملل ) زاهدان

بینایی سنجیپردیس خودگردان

 ( بین الملل ) زاهدان

بینایی سنجی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) زاهدان

بینایی سنجی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) زاهدان

بینایی سنجی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) شهید بهشتی

 میانگین 55 درصد اختصاصی = قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) 


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

60%

42%

50%

43%

عربی

59%

40%

12%

40%

دین و زندگی

52%

71%

70%

72%

زبان انگلیسی

12%

11%

55%

27%

زمین شناسی

0%

0%

10%

0%

ریاضی

27%

42%

34%

42%

زیست شناسی

54%

46%

28%

54%

فیزیک

40%

40%

60%

59%

شیمی

35%

49%

55%

33%

رتبه در منطقه 3

3143

2943

2827

2366

رتبه کشوری

15104

14249

13728

11781

شهر محل سکونت

ماه شهر

کوهدشت

بوکان

مریوان

رشته محل قبولی پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

بینایی سنجی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) زاهدان

بینایی سنجی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) شهید بهشتی

بینایی سنجی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) زاهدان

بینایی سنجی پردیس خودگردان

( بین الملل ) شهید بهشتی

برنامه ریزی کنکور 96 برای کسب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96

با مطالعه آنچه در کارنامه های بالا آمده میتوان به راحتی به این نکته دست یافت برای آنکه بتوانید رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 96 را کسب کنید میبایست میانگین درصدهایی بالاتر از آنچه در کارنامه بالا خواندید بدست آورید . لازمه چنین دستاوردی داشتن برنامه ریزی روزانه ، برنامه ریزی هفتگی ، برنامه ریزی ماهانه ای است که شما را برای رسیدن به این هدف کمک کند که برای اینکار میتوانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی در هرجای ایران که باشید و همه روزه از طریق مشاوره تحصیلی تلفنی ، راهنمایی بخواهید . همچنین با بررسیانتخاب رشته مجازی هیوا میتوانید با دید بهتری وارد رقابت کنکور 96 شوید . نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری هیوا میتواند اطلاعاتی از اینکه با چه درصدی میتوان چه رتبه ای را کسب کرد در اختیارتان بگذارد و نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد هیوا نیز آمار انتخاب رشته دانشگاه آزاد را برای داوطلبان علاقه مند به قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 در اختیارشان قرار میدهد . متقاضیان کنکور سراسری 97 هم که برای قبولی در کنکور 97 از هم اکنون برنامه ریزی کنکور 97 را آغاز کرده اند ، میتوانند از اطلاعات موجود در این مقاله استفاده نمایند .


منبع : حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96