قبولی در رشته دندانپزشکی هدف بسیاری ار داوطلبان کنکور تجربی 96 میباشد.برای داوطلبان چنین رشته پرمتقاضی در کنکور سراسری 96 پیگیری حداقل درصد و  آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری 96 کار توصیه شده ای نیست و برایبرنامه ریزی کنکور 96 باید به گونه ای عمل کرد که جای هیچ شک و شبهه ای در قبولی نباشد ولی برای اطلاع شما داوطلبان ، در این مقاله سعی شده برای رشته های مختلف حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور 96 براساس آمارانتخاب رشته 95 در اختیار شما قرار دهیم . لازم به ذکر است برای اطلاع از قبولی در انتخاب رشته 96 رتبه و کارنامه تمامی رشته ها را در نرم افزار انتخاب رشته هیوا مشاهده کنید.


 میانگین 70 درصد عمومی = قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه 


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی دولتی کنکور 95  96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

70%

68%

58%

72%

58%

عربی

86%

42%

71%

58%

63%

دین و زندگی

64%

72%

79%

76%

64%

زبان انگلیسی

58%

46%

51%

47%

86%

زمین شناسی

16%

0%

11%

0%

0%

ریاضی

36%

55%

52%

46%

67%

زیست شناسی

70%

48%

60%

58%

47%

فیزیک

63%

57%

47%

57%

68%

شیمی

28%

64%

56%

60%

53%

رتبه در منطقه 1

1459

1449

1368

1330

1316

رتبه کشوری

4389

4364

4089

3949

3899

شهر محل سکونت

مشهد

سردرود

اصفهان

مشهد

تهران

رشته محل قبولی
( روزانه )

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم

پزشکی زاهدان
نیمسال دوم

علوم پزشکی بوشهر

پزشکی زاهدان

نیمسال اول

علوم پزشکی ایلام


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی دولتی کنکور 95  96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

66%

67%

63%

        44%

64%

عربی

68%

78%

58%

64%

78%

دین و زندگی

83%

72%

66%

86%

95%

زبان انگلیسی

32%

64%

95%

64%

52%

زمین شناسی

0%

0%

2-%

8%

0%

ریاضی

47%

63%

64%

66%

20%

زیست شناسی

37%

57%

47%

55%

62%

فیزیک

53%

44%

67%

48%

58%

شیمی

78%

45%

45%

49%

49%

رتبه در منطقه 2

2143

2072

2054

2034

2022

رتبه کشوری

4441

4297

4262

4202

4169

شهر محل سکونت

سیرجان

بوشهر

کرمان

کرمان

یزد

رشته محل قبولی
( روزانه )

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال اول

 میانگین 43 درصد اختصاصی = قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه 


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

50%

58%

68%

59%

71%

عربی

67%

66%

60%

42%

66%

دین و زندگی

74%

84%

82%

55%

88%

زبان انگلیسی

83%

27%

52%

43%

48%

زمین شناسی

0%

0%

0%

11%

11%

ریاضی

38%

54%

13%

48%

34%

زیست شناسی

46%

41%

60%

56%

37%

فیزیک

47%

56%

47%

64%

62%

شیمی

60%

52%

53%

46%

55%

رتبه در منطقه 3

1340

1290

1255

1198

1193

رتبه کشوری

7135

6936

6822

6569

6545

شهر محل سکونت

بافت

اراک

شهربابک

فردیس

شهربابک

رشته محل قبولی
( روزانه )

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم

علوم پزشکی اراک

علوم پزشکی زاهدان

نیمسال اول

علوم پزشکی سمنان

علوم پزشکی رفسنجان

برنامه ریزی کنکور 96 برای کسب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96

 

اطلاعات این مقاله مربوط به قبولی 5 نفر آخری است که طبق آمارهای در دسترس در کنکور سراسری 95 توانسته اند در رشتهدندانپزشکی دانشگاه های دولتی روزانه پذیرش شده اند . قطعا نمیتوان صرفا با اتکا به این درصد ها امید به قبولی در رشتهدندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسری 96 را داشت زیرا ممکن است بنابه عواملی مانند کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی در هر سال، تغییراتی در رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 96 داشته باشم بنابراین اگر میانگین درصدهای دروس شما از آنچه در کارنامه های بالا مشاهده کردید‌‌ ، بیشتر و بهتر باشد با اتکا به انتخاب رشته مجازی هیوا ، اطمینان بیشتری از شانس قبولی شما در کنکور 96 میتوان خبر داد . همچنین برای اطلاع از اینکه با درصدهایتان چه رتبه ای در کنکور کسب خواهید کرد نیز میتوانید از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . اگر به قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 هم فکر میکنید میتوانید آمار تراز قبولی دانشگاه آزاد را در نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد هیوا مشاهده نمایید . مشاوران مرکزمشاوره تحصیلی هیوا آماده اند تا برنامه ریزی روزانه ، برنامه ریزی هفتگی‌ ، برنامه ریزی ماهانه ، برای کنکور 96 را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی برای شما در هرجای ایران که هستید به بهترین شکل ممکن انجام دهند .


منبع : حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 - 96