پرستاری یکی از رشته های مورد علاقه داوطلبان کنکور تجربی 96 میباشد . برای بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری 96 پیگیریحداقل درصد و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دولتی روزانه در کنکور سراسری 96 قابل توجه میباشد که در این مقاله سعی شده برای این دسته از داوطلبان حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری در کنکور سراسری 95-96 را براساس آمار انتخاب رشته 95 قرار دهیم ولی فراموش نکنیم که برای قبولی در این رشته همانند سایر رشته های گروه تجربی میبایست برنامه ریزی کنکور 96 را به گونه ای انجام داد که اطمینان از قبولی صددرصد باشد . شما میتوانید برای اطلاع از انتخاب رشته کنکور سراسری 96رتبه و کارنامه تمامی رشته ها را در نرم افزار انتخاب رشته 96 مشاهده نمایید.


 میانگین 36 درصد عمومی = قبولی در رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه 


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری دولتی کنکور 95  96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

35%

35%

51%

39%

50%

عربی

36%

38%

34%

27%

56%

دین و زندگی

26%

27%

46%

52%

62%

زبان انگلیسی

46%

59%

74%

54%

28%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

7%

30%

27%

35%

2%

زیست شناسی

32%

31%

30%

29%

45%

فیزیک

16%

9%

12%

26%

6%

شیمی

36%

27%

15%

12%

35%

رتبه در منطقه 1

12794

12072

11749

11551

11068

رتبه کشوری

48200

44992

43501

42665

40716

شهر محل سکونت

مشهد

مشهد

مشهد

شیراز

مشهد

رشته محل قبولی

( روزانه )

پرستاری بیرجند

پرستاری گناباد-نیمسال دوم

پرستاری خراسان شمالی-بجنورد

پرستاری لارستان

پرستاری بیرجند


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری دولتی کنکور 95  96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

56%

38%

30%

        22%

28%

عربی

51%

32%

7%

28%

0%

دین و زندگی

60%

34%

40%

68%

67%

زبان انگلیسی

7%

59%

54%

16%

34%

زمین شناسی

0%

2-%

2-%

0%

0%

ریاضی

18%

20%

12%

7%

6%

زیست شناسی

28%

20%

28%

41%

40%

فیزیک

8%

7%

22%

14%

24%

شیمی

6%

22%

21%

15%

16%

رتبه در منطقه 2

27885

27021

26456

26454

26369

رتبه کشوری

62196

60106

58749

58739

58521

شهر محل سکونت

شاهرود

بندرعباس

درفول

اهواز

کرمان

رشته محل قبولی

( روزانه )

پرستاریشاهرود-نیمسال دوم

پرستاری بندرعباس

پرستاری شوشتر

پرستاری آبادان-نیمسال دوم

پرستاری جیرفت

 میانگین 20 درصد اختصاصی = قبولی در رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه 


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

42%

27%

40%

46%

24%

عربی

15%

7%

74%

24%

62%

دین و زندگی

74%

52%

70%

39%

36%

زبان انگلیسی

23%

2%

47%

19%

22%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

14%

23%

7%

20%

17%

زیست شناسی

35%

31%

15%

22%

20%

فیزیک

5%

16%

13%

13%

7%

شیمی

7%

14%

16%

14%

33%

رتبه در منطقه 3

19355

18492

17229

17074

17012

رتبه کشوری

68823

66299

62364

61907

61735

شهر محل سکونت

شاهرود

ایرانشهر

زابل

سمنان

شوشتر

رشته محل قبولی

( روزانه )

پرستاریسمنان

پرستاری ایرانشهر

پرستاری ایرانشهر

پرستاری سمنان

پرستاری شوشتر

برنامه ریزی کنکور 96 برای کسب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96

آنچه که در این مقاله خواندید اطلاعاتی از کارنامه قبولی 5 نفر آخری است که طبق اطلاعات در دسترس در کنکور سراسری 95 توانسته اند در رشته پرستاری در دانشگاه دولتی روزانه پذیرش شوند. همانطور که میدانید اتکا به این درصدها برای قبولی در رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه در کنکور 96 اشتباه است زیرا در هر صورت بنابه دلایلی مانند افزایش و یا کاهش ظرفیت قبولی تغییراتی دررتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 96 خواهیم داشت اما اگر میانگین دروس شما از آنچه که در کارنامه های بالا آمده بهتر و بیشتر باشد با اطمینان بیشتری از قبولی شما در کنکور 96 میتوان خبر داد . شما میتوانید برای اطلاع از اینکه با درصدهایتان چه رتبه ای در کنکور کسب خواهید کرد را از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 نیز میتوانید آمار تراز قبولی دانشگاه آزاد را در نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد هیوا استفاده نمایید . مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا نیز آماده اند تا برای شما در هرجای ایران که هستید برنامه ریزی روزانه ، برنامه ریزی هفتگی ، برنامه ریزی ماهانه را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی به بهترین شکل ممکن انجام دهند.


منبع : حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دولتی روزانه کنکور 95 - 96