با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری و انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشجویان به دنبال کسب اطلاع از شهریه دانشگاه های مختلف هستند .  غیر از دوره روزانه دانشگاه سراسری که تحصیل در آن برای دانشجویان به صورت کاملا رایگان امکان پذیر است ، تحصیل در سایر دوره ها اعم از نوبت دوم ( شبانه ) ، غیرانتفاعی ، پیام نور ، مجازی ، مجازی پیام نور و پردیس خودگردان با پرداختشهریه همراه است . در این مقاله قصد داریم به بررسی شهریه دوره های مختلف کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 95 - 96 بپردازیم و با توجه به افزایش شهریه های اعلام شده توسط وزارت علوم تخمین بزنیم که هر دانشجو در نیمسال تحصیلی اول و دوم سال تحصیلی 96 - 97 هر دوره ملزم به پرداخت چه میزان شهریه است . لازم به ذکر است با توجه به میزان افزایش شهریه در سال های گذشته ، می توان گفت که هر ساله بین 15 تا 25 درصد افزایش شهریه نسبت به سال قبل وجود دارد . دانشگاه های سراسری حداکثر تا 15 درصد ، دانشگاه های پیام نور حداکثر تا 20 درصد و دانشگاه های غیرانتفاعی حداکثر تا 25 درصد افزایش شهریه دارند . برای محاسبه شهریه ترم یک در ادامه متن از فرمول زیر استفاده می کنیم :

 

شهریه ثابت + ( 10 واحد نظری  * شهریه متغیر نظری ) = شهریه ترم یک


محتویات این مقاله در صورت ایجاد تغییرات غیر قابل پیش بینی در رنج شهریه های ذکر شده سریعا به روز رسانی خواهد شد .


 عبارت دوره نوبت دوم ( شبانه ) در مدرک فارغ التحصیلان شبانه قید نخواهد شد و محل تحصیل آن ها در کنار دانشجویان روزانه است 


شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی روزانه

دوره روزانه بهترین حالتی است که یک دانشجو می تواند در آن پذیرش شود . در این دوره دانشجو هیچ شهریه ای پرداخت نمی کند و به اصطلاح در این دوره تحصیل رایگان است . نکته قابل توجه این است که هر دانشجو بعد از اتمام تحصیل در دوره روزانه باید به ازای هر سال تحصیلی یک سال به دولت خدمت کند . در واقع دانشجویان دوره روزانه تعهد خدمت در کشور خواهند داشت . در دوره روزانه خدمات زیادی به دانشجویان اعم از خوابگاه ، تغذیه و وام دانشجویی داده می شود .شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی در دوره نوبت دوم ( شبانه )

دوره نوبت دوم ( شبانه ) از اکثر لحاظ غیر از شهریه و امکانات رفاهی همانند دوره روزانه می باشد با این تفاوت که دانشجو در این دوره ملزم به پرداخت شهریه تعیین شده از سوی دانشگاه می باشد . عبارت دوره نوبت دوم شبانه ) در مدرک تحصیلی دانشجو قید نخواهد شد و محل تحصیل آن ها در کنار دانشجویان روزانه است . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریه پرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . در ادامه محدوده شهریه دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد در دوره نوبت دوم شبانه ) در سال تحصیلی 96 – 95 را ذکر می کنیم . با توجه به کیفیت و قدمت دانشگاه ، شهریه دانشگاه های مختلف در این دوره می تواند نزدیک به حداقل شهریه یا نزدیک به حداکثر شهریه باشد .

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری دوره نوبت دوم ( شبانه ) سال تحصیلی 96-95 ( ریال )

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر نظری

شهریه متغیر عملی

شهریه پایان نامه

علوم انسانی

5,400,000 تا 8,000,000

1,050,000 تا  1,500,000

1,300,000 تا 3,500,000

3,000,000 تا 6,000,000

فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی

6,000,000 تا  9,000,000

1,200,000 تا  2,100,000

1,500,000 تا 3,500,000

3,000,000 تا 6,000,000

حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 15,900,000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 23,000,000
حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = 18,000,000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی =30,000,000

این شهریه ها مربوط به سال تحصیلی 95 - 96 می باشند و برای سال تحصیلی 96 - 97 حدودا 15 درصد افزایش می یابند .

 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد غیر روزانه ، به دلیل پرداخت شهریه در طول تحصیل ، تعهد به خدمت نخواهند داشت 


شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان

پردیس های خودگردان شعبه هایی از دانشگاه های دولتی در ایران هستند که با هدف پذیرش دانشجو در قبال دریافت شهریه و جلوگیری از خروج دانشجو از کشور احداث شدند . برخی از دانشگاه ها دارای یک یا چند پردیس خودگردان می باشند . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریهپرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . در ادامه محدوده شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96 – 95 را ذکر می کنیم .

 

شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان سال تحصیلی 96-95 (ریال)

نام رشته

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری

شهریه متغیر به ازای هر واحد عملی

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

علوم انسانی 

20,000,000 تا 30,000,000

2,200,000 تا 3,200,000

2,500,000 تا 5,500,000

5,500,000 تا 7,300,000

فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی

25,000,000 تا 35,000,000

2,200,000 تا 3,200,000

2,600,000 تا 5,500,000

6,000,000 تا 7,500,000

حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 46,000,000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 62,000,000
حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = 47,000,000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی =67,000,000

این شهریه ها مربوط به سال تحصیلی 95 - 96 می باشند و برای سال تحصیلی 96 - 97 حدودا 15 درصد افزایش می یابند .


شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی

داوطلبان شرکت در دوره غیرانتفاعی باید در کنکور کارشناسی ارشد 96 شرکت و در این دوره مجاز به انتخاب رشته شوند  بعبارت دیگر پذیرش در این موسسات یا دانشگاه ها که به اسم غیردولتی – غیرانتفاعی شناخته می شوند از طریق سازمان سنجش و انتخاب رشته ارشد 96 صورت می گیرد . در دوره غیرانتفاعی باید توسط دانشجو شهریه پرداخت شود . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریه پرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . موسسات غیرانتفاعی با توجه تعداد و کیفیت رشته محل هایی که ارائه می دهند می توانند رتبه خود را از موسسه به دانشگاه تغییر دهند . بنابر این شهریه موسسات غیرانتفاعی با دانشگاه های غیرانتفاعی متفاوت است . در ادامه محدوده شهریه موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96 – 95 را ذکر می کنیم .

 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسات و دانشگاه غیرانتفاعی سال تحصیلی 96-95 ( ریال )

عنوان دانشگاه

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد

شهریه هر واحد پایان نامه (نظری)

شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی و کارگاهی)

دانشگاه های غیردولتی - غیرانتفاعی

علوم انسانی

5.750.000

1.000.000

2.875.000

3.587.000

سایر گروه های آموزشی

6.462.000

1.150.000

2.875.000

3.587.000

موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

علوم انسانی

5.175.000

937,000

2.875.000

3.587.000

سایر گروه های آموزشی

5.750.000

1.075.000

2.875.000

3.587.000

شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی موسسه غیرانتفاعی = 14,545,000
شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی دانشگاه غیرانتفاعی = 15,750,000
شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی موسسه غیرانتفاعی = 16,500,000
شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی دانشگاه غیرانتفاعی =17,962,000

این شهریه ها مربوط به سال تحصیلی 95 - 96 می باشند و برای سال تحصیلی 96 - 97 حدودا 25 درصد افزایش می یابند .

 

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور از ابتدا بر پایه آموزش از راه دور و نیمه حضوری تاسیس شد اما با مرور زمان آموزش حضوری در بعضی رشته ها و دروس را به دانشجویان ارائه می دهد . دانشجوی پذیرش شده در دانشگاه پیام نور موظف به پرداخت شهریه است .  در دانشگاه پیام نور تفاوتی بین شهریهرشته های مختلف در گروه های مختلف فنی مهندسی با رشته های علوم انسانی وجود ندارد . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریه پرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . در ادامه محدوده شهریه دانشگاه های پیام نور ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96 – 95 را ذکر می کنیم .

 

شهریه کارشناسی ارشد پیام نور سال تحصیلی 96 -95 (ریال)
گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی
  دروس نظری  دروس عملی کم هزینه دروس عملی پرهزینه و پایان نامه
علوم انسانی 8,427,000 843,000 2,497,000 3,901,000
فنی مهندسی ، کشاورزی ، معماری و هنر 8,427,000 843,000 2,497,000 3,901,000

حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 16,857,000
حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = 16,857,000

این شهریه ها مربوط به سال تحصیلی 95 - 96 می باشند و برای سال تحصیلی 96 - 97 حدودا 20 درصد افزایش می یابند .

 

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی مجازی

در ایران و با گسترش شبکه و دسترسی مردم به اینترنت ، ایده راه اندازی دوره های مجازی ایجاد شد . این دوره ها امکان یادگیری درس برای دانشجویان در هر زمان و مکانی را فراهم می سازد . در دوره مجازی نیز دانشجو ملزم به پرداخت شهریه است . امتحانات دانشجویان دوره هایمجازی بصورت حضوری و در دانشگاه برگزار می شود . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریه پرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . در ادامه محدوده شهریه دانشگاه های دولتی در دوره مجازی ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96 – 95 را ذکر می کنیم .
 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری دوره مجازی سال تحصیلی 96-95 ( ریال )

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر نظری

شهریه متغیر عملی

علوم انسانی

6,650,000

1,900,800

1,900,800

فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی

7,370,000

2,376,000

2,376,000

 شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 25,658,000
 شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = 31,130,000

این شهریه ها مربوط به سال تحصیلی 95 - 96 می باشند و برای سال تحصیلی 96 - 97 حدودا 15 درصد افزایش می یابند .


اگر مایل به انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هستید برای اطلاع از شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید . برایمشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، می توانید از هرجای ایران که هستید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا کمک بگیرید . برای این کار می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .


منبع : شهریه کارشناسی ارشد شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , آدرس مدارس شاهد , ثبت نام مدارس شاهد , ثبت نام آزمون تیزهوشان , ثبت نام آزمون نمونه دولتی , قبولی در آزمون تیزهوشان , برنامه ریزی برای تیزهوشان , انتخاب رشته دبیرستان , راهنمای انتخاب رشته نهم , برنامه ریزی کنکور 96 , برنامه ریزی کنکور تجربی 96 , ثبت نام کنکور سراسری 96 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 96 , بهترین منابع کنکور تجربی 96 , تحصیل پزشکی در امریکا , تحصیل پزشکی در کانادا , هزینه های تحصیل در امریکا , کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور , ثبت نام آزمون وکالت  , کنکور سراسری ریاضی 96 , برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 , تحصیل در چک , برنامه ریزی کنکور در ایام تعطیلات عید نوروز , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در ژاپن , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسلواکی , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دولتی روزانه کنکور 95-96  , تحصیل در هند , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی پرستاری دولتی روزانه در کنکور 95-96 , تحصیل در چین , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در هندوستان  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , ثبت نام دانشگاه آزاد 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه در کنکور 95-96  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه در کنکور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه در کنکور 95-96 , بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی ششم ابتدایی , هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دولتی روزانه کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته کاردرمانی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق روزانه کنکور 95 - 96 , تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بهمن 95 , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن 95 , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد بهمن 95 , انگیزه نامه ( SOP ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دولتی روزانه کنکور 95 - 96  , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , آزمون تافل ( TOEFL ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دولتی روزانه کنکور 95 96 , نرم افزار تبدیل تراز و رتبه و تخمین رتبه بر اساس تراز , اعلام نتایج آزمون وکالت 95 , آزمون آیلتس ( IELTS ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , آزمون GMAT ( جی مت ) , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , آزمون SAT , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 , آزمون  MSRT , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 , ثبت نام دانشگاه آزاد 96 , آزمون TOLIMO , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 96 , آزمون MHLE , آزمون MCAT , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 96 , دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی , دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی , تفاوت رزومه و cv , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی بلژیک , ثبت نام نمونه دولتی 96 , ثبت نام نمونه دولتی ششم ابتدایی 96 , ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم 96 , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مجارستان , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نیوزلند , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در لهستان , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در استرالیا , تحصیل در یونان , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در چک , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسپانیا , ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز 96 - 97 , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , تحصیل پزشکی و داروسازی در قبرس , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کره جنوبی , تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نروژ , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم , نرم افزار تخمین رتبه قبولی مدارس تیزهوشان , سوالات تیزهوشان ششم ابتدایی و نهم 95 , مشاوره قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی , پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان , شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم کامپیوتر دولتی روزانه کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , اعلام نتایج کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن 95 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) , سایت ثبت نام نمونه دولتی ششم ابتدایی و نهم به دهم 96 - 97 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت ( صنعتی ) دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , منابع کنکور انسانی 97 , منابع کنکور تجربی 97 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت ( دولتی ) دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , تاثیر معدل در کنکور 97 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت ( بازرگانی ) دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته تاریخ دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته جغرافیا دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت ( مالی ) دولتی روزانه کنکور 95 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دولتی روزانه کنکور 95 -96 , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مترجمی زبان انگلیسی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته علوم قضایی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 , اعلام نتایج دکتری 96 , کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 96 , کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد , ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , منابع کنکور 97  , سوالات و پاسخ کلیدی آزمون تیزهوشان , بهترین مدارس ابتدایی و دبیرستان , ثبت نام مدارس ابتدایی و دبیرستان , راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج کنکور سراسری , ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای , شرایط نقل و انتقالات دانشگاه آزاد , مدارک لازم برای درخواست نقل و انتقالات دانشگاه آزاد , ثبت نام و انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی 96 , اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , جدول همترازی نقل و انتقالات دانشگاه آزاد , توضیحات کارنامه کنکور سراسری 96 , تاثیر سهمیه مناطق و ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 , شهریه کارشناسی ارشد شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان